Techninė priežiūra

Pastatų statybos techninė priežiūra – tai statytojo (užsakovo) organizuojama pastato statybos priežiūra, kurios tikslas yra kontroliuoti, ar pastatas statomas pagal pastato projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Mūsų atliekamos statybos techninės priežiūros išskirtinis bruožas – Prevencinė sistema, kuri užtikrina statomo pastato konstrukcijų pastovumą ir atliekamų darbų kokybę.

Pastato techninė naudojimo priežiūra – užtikrinti statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus pastatų esminius reikalavimus per visą pastato naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

Mes atliekame ne tik pastato techninę naudojimo priežiūrą, bet ir paruošiame medžiagą pastato remonto ar renovacijos konkurso pravedimui ir prižiūrime šių darbų atlikimą.